Η συντήρηση του καυστήρα

καυστήρας

 

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την καλή λειτουργία του καυστήρα είναι η συντήρησή του. Η συντήρηση και ο καθαρισμός του καυστήρα είναι μια διαδικασία απαραίτητη, η οποία πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο μετά το τέλος της χειμερινής περιόδου, δηλαδή όταν ζεσταίνει ο καιρός και σταματάει η χρήση του πετρελαίου. Τότε είναι ακόμα νωπά τα κατάλοιπα από την καύση του πετρελαίου και μπορούν να απομακρυνθούν με μεγαλύτερη ευκολία, έτσι μπορούμε να προστατεύουμε τον λέβητα από την πιθανότητα διάβρωσης η οποία μπορεί να οδηγήσει στο τρύπημα του.

Ακόμα η διαδικασία συντήρησης για την ομαλή λειτουργία του καυστήρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους παρακάτω λόγους:

  1. Μεγιστοποίηση της θερμικής απόδοσης του συστήματος.
  2. Εξοικονόμηση στην κατανάλωση πετρελαίου έως και 50%.
  3. Αύξηση του χρόνου ζωής της εγκατάστασης.
  4. Απαλλαγή από περιττά έξοδα για ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να εμφανίσει ένας κακοσυντηρημένος καυστήρας.

Γι’ αυτό μην αμελείτε την ετήσια συντήρηση του καυστήρα και μην ξεχνάτε πως η καλή συντήρηση της εγκατάστασης θα σας προσφέρει τόσο την απαραίτητη ασφάλεια, όσο και την οικονομία που επιθυμείτε.