Ο ηλεκτρολόγος και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση

ηλεκτρολόγος

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση μιας οικίας ή ενός επαγγελματικού χώρου είναι μια διαδικασία σύνθετη και πολύπλοκη, γι΄ αυτό είναι πολύ σημαντικό ο ηλεκτρολόγος που θα αναλάβει το έργο να είναι ένας πιστοποιημένος επαγγελματίας και να έχει εμπειρία ώστε το αποτέλεσμα να είναι ασφαλές, λειτουργικό και αισθητικά άρτιο.

Τι εννοούμε όμως όταν μιλάμε για μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση;

Για να είναι ένας χώρος είτε οικία, είτε επαγγελματική στέγη, λειτουργικός, χρειάζεται μια σειρά από ηλεκτρικές συσκευές, πρίζες, διακόπτες, κλιματισμό, συναγερμό κ.α Όλα τα παραπάνω για να λειτουργήσουν όμως χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο προμηθεύονται μέσω των καλωδίων τα οποία μεταφέρουν το ηλεκτρικό ρεύμα από τον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα σε όλα τα παραπάνω.

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία απαιτείται ένας μεγάλος αριθμός σωληνώσεων είτε πλαστικών είτε μεταλλικών, μέσα από τις οποίες περνούν τα ηλεκτρικά καλώδια. Οι σωληνώσεις αυτές όμως πρέπει να περάσουν μέσα από τους τοίχους της οικοδομής, που σημαίνει ότι ο ηλεκτρολόγος πρέπει να σκάψει τους τοίχους του κτιζόμενου κτιρίου για να στερεώσει στη συνέχεια πάνω σε αυτούς τις σωληνώσεις με λάσπη.

Με λίγα λόγια η δημιουργία μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πολύ καλής ποιότητας, αλλά νούμερο ένα είναι η επιλογή του σωστού επαγγελματία που θα δώσει όλη του την προσοχή στην λεπτομέρεια για να προσφέρει μια εγγυημένη κατασκευή.